Årsmøte i Kariåsen Ungdomsklubb


Dette er en påminnelse!
Mandag 10. Februar kl.19.00 – 21.00 avholdes Årsmøte i Kariåsen Ungdomsklubb på Vesterøya Idrettspark (klubbhuset).
Møte er selvsagt åpent for alle, men det er kun medlemmer som har stemmerett.
Det blir enkel bevertning.
Forslag til saker som ønskes tatt opp på årsmøte, må være styret i hende senest og innen 30.01.14
Forslagene kan sendes til: post@kariasenungdomsklubb.no
Eller pr. post til:
KARIÅSEN UNGDOMSKLUBB
POSTBOKS 5
3207 SANDEFJORD

Her er en oversikt over de viktigste sakene som skal opp på Årsmøtet:
Valg av styremedlemmer
Valg av kasserer
Endring av vedtekter – pr. i dag står det at man reiser med seilskipet Statstraad Lehmkuhl, dette ønsker man endret til Statsraad Lehkuhl og Christian Radich.
Godkjenning av regnskap 2013
Godkjenning av Budsjett 2014
Årsberettning for 2013

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *