Nå kan du registrere deg og bli medlem av Kariåsen Ungdomsklubb


Klikk her og les nøye for å registrere deg

Alle må registrere seg på våre nettsider

INFO:

I år koster det kr 50,- å bli medlem av Kariåsen Ungdomsklubb. Man betaler når man henter kortet.
Betales kontant.
Alle må melde seg inn via våre nettsider. Alle felter i innmeldingsskjemaet må fylles ut, minst 1 foreldre/foresatt, ellers vil ikke kortet
bli produsert!

Alle som henter kortet sitt fredag 24 september får også med en OVERRASKELSE !!!! Fort deg og bestill !!!!

Alle som har registrert seg, må ha med gyldig legitimasjon, feks, bank kort, postens id, pass. Dersom du ikke har det, så må du
ha med deg foreldre/foresatt som kan bevitne at opplysninger om deg er korrekte.

Ta gjerne kontakt på mail : kariasen@start.no for spørsmål.

Alltså:   Nytt kort til alle fra høsten 2010
Kortet koster kr 50,-
Ha med leg for å hente ut kortet, eller en foreldre/foresatt.
Du må ha medlemskort for å komme inn på våre diskotek kvelder.

 

Husk også å lese reglene våre

Jeg har lest alt og forstått alt!! Derfor klikker jeg her for å registrere meg som medlem av Kariåsen Ungdomsklubb.